Förlikning i det stora teaterbråket

Tvisten mellan Länsteatern på Gotland och förre teaterdirektören Hans Rosenquist är över. Detta sedan direktörens och teaterns jurister kommit överens om att länsteatern ska betala Rosenquist en summa pengar, samt att de ska gå ut med ett gemensamt uttalande. Totalt får Rosenquist 18 månadslöner,  motsvarande 738 000 kronor, vilket är mindre än hälften av vad Rosenquist begärde.

Parterna skulle ha träffats i rätten i höst, men nu har de alltså kommit överens. ”Papprena blev påskrivna i dagarna - det var ett belopp som Hans Rosenquist kunde acceptera och leva med”, säger hans advokat Hans Potila Strömsnes.

Dessutom kom de överens om ett gemensamt uttalande där de beklagade uppmärksamheten kring bråket och det obehag det betytt för både Hans Rosenquist och för teaterns personal, samt att de skiljs i godo.

Det var i slutet av maj förra året som Hans Rosenquist anställdes som chef för Länsteatern på Gotland. Tanken var att han skulle börjat jobbet 1 januari 2006.

Men i november 2005 tog länsteaterns ledning sin hand från Rosenquist. De hävdade att han ljugit om sin bakgrund och vilselett teatern om sin kompetens. Hans Rosenquist uppmanades att själv säga upp sig, men det blev tills slut länsteatern som hävde anställningsavtalet innan Rosenquist hade tillträtt tjänsten.

Efter att det hände stämde Hans Rosenquist Länsteatern på Gotland eftersom han ansåg sig ha blivit uppsagd utan saklig grund och krävde teaterledningen på drygt två miljoner kronor i ersättning. Något som länsteatern tillbakavisade och i höst skulle parterna ha mötts i rätten.

Men nu är parterna överens och Hans Rosenquist ska få en en miljon istället för de två miljoner han hade begärt.