Injektion anmäld till Socialstyrelsen

En patient på vårdcentralen Korpen i Visby fick efter en injektion i axeln läggas in för behandling. Patienten drabbades av så kallad septisk artrit, en bakterieinfektion i en led som kan leda till att leden förstörs.

Tre månader senare är patienten fortfarande sjukskriven med smärta och stelhet i axeln.

Behandlingen är ännu inte avslutad och bedömning av ortoped har ännu inte gjorts.

Händelsen har anmälts till Socialstyrelsen.