Visbyrestaurang kritiseras för buller

Visbyrestaurangen Underbar har än en gång råkat i blåsväder för sin höga ljudnivå. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har nu vänt sig till miljödomstolen och ansöker om att domstolen ska döma ut ett vite på sammanlagt 50 000 kronor för att ljudnivån varit för hög.

Restaurang Underbar har flera gånger tidigare haft klagomål på sig för höga ljudnivåer. För tre år sedan begärde Miljö- och hälsoskyddsnämnden att miljödomstolen skulle döma ut ett vite på 100 000 kronor.