Sju havsvikar ska undersökas

EU har beslutat att medlemsländerna ska kontrollera alla sina vatten. På Gotland har kustvattnen inte tidigare kontrollerats så noga som EU kräver. Men nu är det dags att göra det för att att ta reda på hur öns kustvatten mår, säger Peter Landergren som jobbar med vattenfrågor på länsstyrelsen.

Det var 2000 som EU beslutade att medlemsländerna ska kontrollera vattnet i alla sjöar, åar och älvar och även kustvatten och det grundvatten som används för dricksvatten.

Ansvaret ligger på fem olika länsstyrelser i landet, och Gotland ingår i Södra Östersjöns vattendistrikt, som styrs från länsstyrelsen i Kalmar.

Robert Doback på länsstyrelsen i Kalmar säger att vi i Sverige ofta bara har kontrollerat vatten där industri och jordbruk misstänks förorena, och inte gjort så heltäckande kartläggning som Eu:s vattendiretiv från 2000 kräver.

De havsområden som ska undersökas längs Gotlands kust är Klintehamn, Burgsviken, Gansviken, Åminne, Vägummeviken, Fårösund och Kappelshamnsviken. Under tre veckor i augusti-september ska de sju platserna även undersökas av dykare för att se vilken växtlighet som finns där.

Till år 2009 ska det finnas handlingplaner för hur olika vattenområden långsiktigt ska förvaltas.