Fritt fram för filminspelning i natureservat

Svensk Filmindustri, SF, får tillstånd av länsstyrelsen på Gotland att köra motorfordon i terräng och undantag från viss naturreservatsföreskrifter vid en filminspelning senare i sommar.

Filmen som ska göras bygger på tv-serien ”Livet enligt Rosa” och ska spelas in med bas i Kustateljén i Fårösund 11 augusti till 12 september. Under den perioden kommer de också att filma i naturreservaten vid S:t Olofsholm, Kyllaj och Bästeträsk.

Villkoren länsstyrelsen ställer för att ge undantag från terrängkörningslagen och naturreservatsföreskrifterna är att SF gör så liten skada som möjligt och också gör i ordning efter sig.