Risk för giftalger vid stränderna igen

Den senaste tiden har mängden av alger minskat i Östersjön, men nu till helgen är risken stor att  giftiga ansamlingar av cyanobakterierna blåser in mot Gotlands väst och sydkust.

Söder om Gotland har det funnits stråk av giftalger under en längre tid, men nu finns de också väster om ön och det är dom som riskerar att flyta in mot land säger Helena Höglander marinekolog på länsstyrelsen i Stockholm

Några exakta rapporter går dock inte att ge. Vindarna har varit väldigt växlande och kan vända. Helena Höglander säger också att det är svårt att se hur mycket alger som kommer, men det troligaste är alltså att Gotlands västra sida kommer att drabbas nu till veckoslutet. Däremot ser den norra och östra sidan av ön ut att klara sig helt.

Helena Höglander tillägger att man ska undvika bad när vattnet är grumligt så att man inte ser sina egna fötter i vattnet.