Underbar riskerar fortsatta böter

Kommunen kommer att fortsätta bötfälla restaurangen Underbar i Visby tills dess att de sänker ljudnivån. Det säger Claudia Castillo på miljö- och hälsoskyddskontoret. Det kan bli tal om både fler och höjda bötesbelopp.

Restaurang Underbar  har under flera år haft för höga ljudnivåer och har också fått böta flera gånger. Trots det fortsätter det högljudda festandet på restaurangen.