Grannar överklagar bygglov i Fide

Fide samfällighetsförening överklagar ett bygglov för fyra tomter där. Medlemmarna i föreningen är irriterade över att dom inte fått tycka till i ärendet eftersom dom är närmaste grannar.

Samfällighetsföreningen anser också att man haft en överenskommelse med markägaren om att tomterna inte skulle bjudas ut till försäljning, utan bara vara till ägarens släktingar.

Men trots det har tomterna sålts och markägaren har nu sökt bygglov för ytterligare fyra tomter.