Kritik mot gasledning utanför Gotland

Den svenska regeringen borde agera för att stoppa den rysk-tyska gasledningen som planeras i Östersjön, det skriver Krister Wahlbäck, professor och säkerhetspolitisk expert, på Dagens Nyheters debattsida.

Gasledningen ska gå från Viborg i Finska viken, ner till Greifswald i Tyskland längs Gotlands östra sida och ett 70 meter högt gastorn är planerat mellan Gotska Sandön och Fårö.

Krister Wahlbäck anser att gasledningen innebär stora risker för havsmiljön och egentligen inte gynnar Sverige på något sätt.

Folkrätten ger Sverige rätt att säga nej till projektet som också är en säkerhetspolitisk risk, anser Krister Wahlbäck.

Miljöpartiet på Gotland är också kritisk till gasledningen och tar upp frågan i en interpellation till Gotlands kommunfullmäktige.

Hans-Åke Norrby vill veta hur kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgren ställer sig till det rysk-tyska projektet.

Miljöpartiet oroar sig för ammunition och giftiga stridsmedel som dumpats i Östersjön efter andra världskriget och för att fisket ska drabbas av gasledningen.