Protest mot personalbyte i Slite

Besökare på Bråtets dagliga verksamhet för personer med psykiska funktionshinder i Slite, tycker att de har blivit överkörda av socialtjänsten, som beslutat att en av de två i personalen ska bytas ut mot en annan.

Den anställda har jobbat där i sju år och betyder mycket för de drygt tio personerna som besöker dagverksamheten.

Emanuel Gouveia har kommit till Bråtet i fyra år och säger att det känns otryggt att det ska komma dit en ny som de inte känner, eftersom de har lärt sig lita på den nuvarande personen.

Alla brukarna har skrivit under ett brev som skickats till social och omsorgsförvaltningen, men inte fått något svar.

Två av brukarna har dessutom ringt till närmaste chef och bett henne att komma dit.

Irene Grönlund var en av dem och är besviken på svaret.
- Jag frågade om hon kunde komma hit, men hon sa bara att hon inte hade tid med det.

På Gotlands kommun är de som tagit besluten om omfördelningarna på semester och socialdirektör Annika Winberg säger att hon inte vill kommentera det som hon inte vet något om, men att hon ska återkomma när hon pratat med berörda chefer.

Lena Karlsson på kommunens personalavdelning säger att kommunen genom kollektivavtalen har rätt att flytta runt personal på det här viset, men att man alltid försöker se till verksamhetens bästa.