Prestigefyllt pris till fågelforskare

Forskning kring hur fågelarterna svartvit flugsnappare och halsbandsflugsnappare på Gotland och Öland konkurrerar om samma revir, har lett till ett prestigefyllt europeiskt pris.

Det är Anna Qvarnström, docent i zooekologi vid Uppsala universitet, som försöker tar reda på hur nya arter uppstår och hur de undviker att para sig med individer av andra arter.

För det får hon ett femårigt forskarbidrag på drygt nio miljoner kronor, vilket är ungefär lika mycket pengar som ett Nobelpris.