Brist på gotländska familjehem

Det är fortfarande brist på familjehem på Gotland. Enbart från Stockholms län finns 14 barn placerade här för närvarande, enligt länsstyrelsen. Gotland har av tradition haft många familjehem men det är svårt att rekrytera nya, enligt socialkonsulent Ulf Linnerhed.