Misstänkt vanvård kontrollerad

En privatperson har anmält misstänkt vanvård av ett tiotal tjurar i ett skogsområde på norra Gotland. Men efter att en djurinspektör från Miljö och hälsoskyddskontoret tittat till djuren konstateras det att djuren är magra, men nån vanvård handlar det inte om enligt inspektören.

Däremot tycks djuren sakna bra dricksvatten. Det vatten som fanns höll för dålig kvalité.