BSE-test kan bli dyr för fårägare

Alla lamm som är över 18 månader ska testas när de går till slakt för att se om de bär på sjukdomen BSE, har EU bestämt. Men vem som ska betala för provtagningen är ännu inte klart.

Fåröbon Bertil Gabrielsson, som är ordförande för föreningen Svensk Fåravel, säger till lantbrukstidningen ATL att om uppfödarna måste stå för notan blir det nära nog katastrof.

De flesta lamm som går till slakt är betydligt yngre och en tacka som är över 18 månader ger i bästa fall 800 kronor efter slakt. BSE-testet kommer att kosta mellan 200 och 300 kronor.

Testerna ska inledas när höstslakten kommer igång och ska pågår i sex månader.