"Bevara Ojnareskogen" höll årsmöte

Det finns ett regeringsbeslut som förbjuder utsläpp av avloppsvatten och fasta markprodukter i området på norra Gotland, där företaget Nordkalk vill provbryta kalksten.
Det påpekade föreningen ”Bevara Ojnareskogen” vid sitt årsmöte på tisdagkvällen.

Vid årsmötet deltog representanter för länsstyrelsen som just nu håller på med en utredningen av markanvändningen på norra Gotland.

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket vill att Ojnare myr ska ingå i EU-nätverket Natura 2000 och i våras godkände regeringen de andra områdena på listan över skyddsvärda platser på Gotland.

Men just Ojnare myr nämndes inte av regeringen och statsrådet Mona Sahlin har talat om för EU att det är viktigt för cementindstrin på Gotland har tillgång till kalksten.

Härnäst väntar föreningen Bevara Ojnareskogen på ett besök av miljööverdomstolen om tre veckor.