Starkt stöd för vindbrukscenter

Länsstyrelsen på Gotland ger nu starkt stöd för förslaget att placera ett nationellt centrum för vindbruk på Gotland.
Det skulle ha stora möjligheter att bli en nationell tillgång, framhåller landshövding Marianne Samuelsson och länsrådet Anders Granat i en skrivelse till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin.

De pekar bland annat på att högskolan på Gotland redan har ett centrum för vindkraftsinformation och en omfattande vindkraftsutbildning.
Det finns också långt framskridna planer på att etablera företag i vindkraftsbranschen på Gotland.

Med de argumenten ger länsstyrelsen sitt starka stöd för högskolans och kommunens ansökan om att det nationella vindbrukscentret ska förläggas till ön.