Vill göra kyrkan mer tillgänglig på Internet

Svenska Kyrkan på Gotland ska göras mer tillgänglig via internet. Det tycker miljöpartisten Stephan Gullberg i en motion till stiftsfullmäktige i Visby.

Med dagens teknik är det enkelt att göra handlingar lätt tillgängliga genom att använda Visby stifts hemsida, påpekar han och föreslår att protokoll från stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse, egendomsnämnd och domkapitlet ska finnas tillgängliga på hemsidan.