Graceland mister också kajplatsen i hamnen

Visbyrestaurangen Graceland som nyligen förlorat rätten att servera alkohol kommer inte heller att få ha sin kajplats kvar i Visby hamn.

Kommunen har sagt upp avtalet med Gracelands ägare men det beslutet har inget att göra med det indragna alkoholtillståndet säger hamnfogden Lars Wahlberg

Istället handlar det om främst två saker. Att båten är i så dåligt skick att kommunen vill att den flyttas innan den förfallit helt och att kommunen inte vill ha restaurang- och hotellverksamhet i hamnen utan vill att det ska vara en gästhamn.

Som det är nu säger de nej till mängder av förfrågningar om just hotell och restaurangverksamheter och då blir det svårt att motivera varför just Graceland ska få vara där säger hamnfogden Lars Wahlberg

Senast den 17 april nästa år måste Graceland vara borta från Visby hamn