Algblomningen i stort sett över

Algblomningen i Östersjön tycks nästan vara över för den här sommaren. Den senaste veckan har bara ett fåtal mindre ytansamlingar observerats.

-Vi tror inte det blir så mycket mer i år, säger Gunnar Aneer vid Informationscentralen för egentliga Östersjön på länsstyrelsen i Stockholm.

-Även om det skulle bli varmt och stilla väder igen finns det inte mycket fosfor kvar i ytvattnet. Det mesta har säkert redan förbrukats av algerna.