JK överklagar kameraövervakning

Justiekanslern JK vill stoppa kameraövervakningen på gotlandsfärjorna. Justitiekanslern vill att länsrätten på Gotland ska ändra länsstyrelsens tillstånd till allmän kameraövervakning.

Destination Gotland vill installera upp till 50 övervakningskameror på färjorna för att öka säkerheten, vid till exempel ett nödläge.

Facket Seco Sjöfolk har protesterat mot kameraövervakningen som anses kränkande.

Men länsstyrelsen ansåg vid en samlad bedömning att säkerheten måste komma i första hand.

Något som Justitiekanslern nu alltså överklagat. Eftersom det är semestertider vill JK få tid fram till 4 september för att utveckla sina synpunkter till länsrätten.