Arbetslösheten på ön under fyra procent

Andelen öppet arbetslösa på Gotland steg visserligen något i juli jämfört med juni. Men så låg som andelen öppet arbetslösa varit denna sommar har den inte varit på fyra år. 

Fast jämfört med sommaren 2002 är det en större andel som nu deltar i arbetsmarknadspolitiska program. Dessutom är antalet arbetslösa ungdomar lika många som förra året. Totalt är 2 090 gotlänningar utan arbete.

Av den gotländska arbetskraften var i juli i år 1 266 personer öppet arbetslösa (juli 2005: 1 553) och 824 personer i arbetsmarknadspolitiska program (juli 2005: 689).

Av gotlänningarna mellan 18 och 24 år, var i juli 260 ungdomar öppet arbetslösa (juli 2005: 269) och 129 ungdomar i arbetsmarknadspolitiska program (juli 2005: 141).

Öppet arbetslösa i procent:
juli 2006: 3,5 procent (riket 4,2)
juni 2006: 3,4 procent (riket 3,9)
juli 2005: 4,3 procent (riket 4,9)
juli 2003: 4,3 procent (riket 4,7)
juni 2002: 3,7 procent - lika mycket som riksgenomsnittet

Öppet arbetslösa och i program:
juli 2006: 5,7 procent (riket 6,3)
juni 2006: 5,9 procent (riket 6,2)
juli 2005: 6,1 procent (riket 6,6)
juni 2002: 5,2 procent - under riksgenomsnittet

Öppet arbetslösa ungdomar 18 - 24 år i procent:
juli 2006: 5,3 procent (riket 6,4)
juni 2006: 5,4 procent (riket 6,0)
juli 2005: 5,5 procent (riket 7,8)

Ungdomar 18 - 24 år som är öppet arbetslösa eller i program:
juli 2006: 7,9 procent (riket 8,4)
juni 2006: 8,6 procent (riket 8,6)
juli 2005: 8,4 procent (riket 9,3)

(Källa: Länsarbetsnämnden Gotland)