Hittade sällsynt växt invid Visbygata

Den sällsynta växten skärblad har hittats i norra Visby, på en gräsplan mellan två gator. Stig Högström som hittade skärbladen har nu vänt sig till tekniska förvaltningen för att vädja om att man ska spara växterna när gräset klipps nästa gång.

Skärblad växer vanligen på kalkhaltig mark och är en flerårig, grågrön ört med små vita blommor som sitter i flockar. Örten känns igen på sina fingrade till pardelade blad med långsmala, skarpt sågtandade bladflikar. Enligt Naturhistoriska riksmuseet är skärblad mycket sällsynt i södra och mellersta Sverige, och verkar minska alltmer.

ljud=240360#