Vattenbrist hotar på Gotland

Gotland kan ganska snart - kanske redan inom 20 år - hamna i en akut vattenbrist. Ja, det spår miljöpartisten Jan Grimlund som är ordförande i miljö och hälsoskyddsnämnden på Gotland.

Jan Grimlund tycker att Gotland behöver en ny vattenstrategi, eftersom det i framtiden troligen kommer att bli längre torkperioder och högre temperaturer.

Grimlund utgår i sina beräkningar från att nederbörden varje år sjunker från cirka 550 millimeter till 450 millimeter, samtidigt som temperaturen stiger något. Det innebär också att träsken - Tingstäde, Bäste och Lojsta träsk - kommer att bli sämre som vattentäkter.

Jan Grimlund påpekar dessutom att jordbruket har en viktig roll i sammanhanget - att man med hjälp av fördämningar, dammbyggen, våtmarker och restaurering av myrar kan öka den kvarhållna vattenmängden på Gotland.