Gotländska lantbruksbilder i Lettland

Bilder av gotländskt lantbruk ska visas i Lettland. Det handlar om utställningen ”Morfarskaleidoskopet” som visar gotländska lantbruksmiljöer, bondens vardag med odlarträffar, besök på olika gårdar och djurpremieringar.

Konstnären Hanna Sjöberg i Berlin ställde ut sin morfar Bengt Ljunggrens fotografier från sextiotalets Gotland i januari på Gotlands konstmuseum.

På onsdag den 9 augusti öppnas utställningen i Lettland, på museet i staden Talsi i nordvästra Lettland. Bildtexter och katalog har översatts till lettiska och utställningen pågår till och med den 3 september.

Bengt Ljunggren var i många år direktör för Hushållningssällskapet på Gotland och en stor vän av russen.