Atlingbo prästgård såld

Kyrkan har nu sålt ännu en prästgård på Gotland. Två visbybor köper Atlingbo prästgård för två miljoner kronor

Enligt Göran Allard, som är jägmästare i Visby stift, är inga ytterligare försäljningar av kyrkans fastigheter aktuella. Kyrkan äger en prästgård till som i dag inte används som prästbostad och det är Grötlingbo prästgård. Gården har renoverats av stiftet, men Göran Allard säger att det i dag inte finns några planer på att sälja den.