Kommunen satsar på friskare personal

Nu ska kommunen satsa på att få en friskare personal på förskolor och daghem. Orsaken är den höga sjukfrånvaron, som till stor del beror på stress.

Även Arbetsmiljöverket har påtalat att det finns brister i verksamheten, bland annat att personalen inte har nog med tid för återhämtning.

Därför vill barn- och utbildningsnämnden satsa på förebyggande hälsoarbete under dom närmaste tre åren.

I oktober ska politikerna besluta om hur det ska läggas upp.