Svenska Spel slutar sponsra Romateatern

Samarbetet med Romateatern har pågått sedan 1998.
Anledningen till att Svenska Spel nu upphör med sponsringen är att budgeten för sponsring är begränsad och därför tvingas företaget prioritera alltmer.

Det rör sig om mer än 200 000 kronor om året och har varit Svenska spels största enskilda åtagande.

Att samarbetet avslutas beror på att sponsringsbudgeten för nästa år minskar och Svenska Spel börjar tillämpa en ny tuffare sponsringsstrategi.

Den innebär att Svenska Spel bara kommer att stötta verksamheter som går att kombinera med olika former av spel.

Svenska Spel fortsätter dock sponsringen av Medeltidsveckan på Gotland och riddarsällskapet Tornamentum, eftersom det finns ett skrivet avtal för 2007. Hur därefter är mer osäkert.

Roma-teaterns producent Christina Vainio är besviken och förvånad över att Svenska Spel drar in sponsringen.
Nu måste teatern hitta andra sponsorer inom två månader, annars är nästa sommars Shakespeare-föreställning i Roma i fara.