Staten bör stå för extra hamnkostnader

Gotlands kommun är inte beredd att stå för de extra kostnader för hamnombyggnad och muddring i Visby hamn och  i reservhamnen Slite när nya färjor skall in i trafiken.
Det påpekar ansvariga i kommunen i en skrivelse till statliga Rikstrafiken.

Enligt skrivelsen anser Gotlands kommun att det är staten som skall se till så att de färjor som staten träffar avtal om, också är anpassade till Visby hamn och reservhamnen i Slite.

Om så inte är fallet är det staten och inte kommunen som skall stå för ombyggnaden.

Kommunen påminner också om att djupförhållandena i färjeläge 5 diskuterades redan 2002 när de nya kinafärjorna sattes in i trafik.
Redan då påpekade kommunen att en muddring var nödvändig.