Facken förlorade kamp om färjefönster

Regeringsrätten kommer inte att ta upp målet om utformning av personalutrymmen i färjan m/s Visby. Det är ett ärende som har överklagats i olika juridiska instanser sedan fartyget byggdes för tre år sedan.

Frågan gäller kravet från de fackliga organisationerna som vill ha utsikt genom riktiga fönster i dagrummet.

Belysningen anses för dålig eftersom den kommer in genom en ljusinsläpp i taket.

Kammarrätten beslutade tidigare att det är tillräckligt att ljussätta mässen med en så kallad ”skylight” i taket.

Men nu har alltså Regeringsrätten sagt nej till en prövning av målet och därför gäller Kammarrättens beslut.