Inget besök på biobränsleanläggning

Gotland borde ha en pilotanläggning för biobränsle, anser bland andra öns landshövding Marianne Samuelsson.
Men en inbjudan att besöka en pilotanläggning i Silte, som skickades i somras, förblev obesvarad. Enligt landshövdingen beror det på tidsbrist.

Lantbrukaren Per Norrby i Silte tycker att han redan har en pilotanläggning genom att han gör RME för dieselbilar och traktorer av rapsolja.

När landshövdingen gjorde sitt utspel fick hon en inbjudan att besöka pilotanläggningen.

Inbjudan diariefördes inte på länsstyrelsen, eftersom den uppfattades som en inbjudan direkt till landshövdingen.

Marianne Samuelsson säger att länsstyrelsen är medveten om att det finns en biobränsleanläggning i Silte, men att hon inte haft tid att besöka den.

På Gotland ska 300 betodlare ska ställa om sin odling till energiproduktion och det är en jättemöjlighet som inte får missas, enligt landshövdingen.