Konsulter löser problem på högskolan

Högskolan på Gotland kommer att ta hjälp av konsulter för att förbättra arbetsmiljön vid skolan. Det var i samband med omorganisationen på högskolan och uppsägningen av personal som arbetsmiljön förvärrades för de anställda.

Facket anser att uppsägningarna resulterade i att ekonomiavdelningen kollapsade så att högskolan fick ta hjälp av Kammarkollegiet.

Problemen fortsatte vid höstens terminsstart och vissa anställda har fått jobba övertid både kvällar och helger, enligt Marie Engegard som är fackordförande för ST på högskolan.

Rektor Leif Borgert har beslutat att kalla in konsulter som ska undersöka hur arbetsmiljön vid högskolan kan bli bättre. Och rektorn säger att han fortfarande känner att han har personalens förtroende.