Kulturhistorisk stig på Stora Karlsö

Nu finns det planer på att anlägga en kulturhistorisk guidestig på Stora Karlsö. Stigen ska dras förbi kulturlager och fasta fornlämningar.

Tanken är att kulturhistoriskt intresserade besökar ska få mer information om bland annat de utgrävningar som tidigare har gjorts på ön och de fynd som hittats vid utgrävningarna.

För att dra den nya stigen måste en del buskar och annan växtlighet tas bort på Stora Karlsö.