Gotlands kommun stäms på sju miljoner

Lokal tv på Gotland har lett till en rättslig tvist med skadeståndskrav mot kommunen. Det är Kent Fransson med firman Kenbi Media TV Gotland, som stämt Gotlands kommun för att de skulle ha läckt ut företagshemligheter.

Han kräver nu kommunen på drygt sju miljoner kronor i skadestånd. Kent Fransson anser att kommunen först genom regionala utvecklingsenheten, RUE och sedan genom Gotland Interactive Park, GIP, utan tillstånd har utnyttjat hans affärsidé att skapa en lokal tv-station för digitala sändningar.

Gotlands tingsrätt kräver nu svar av kommunen på stämningsansökan inom två veckor - annars hotas kommunen av en så kallad tredskodom, vilket betyder att kommunen förlorar målet.