Nya invandrarna är unga och utbildade

De är unga, välutbildade, självförsörjande, de känner sig välkomna men bryr sig i övrigt inte särskilt mycket om sin nya landsmän. Det var - förenklat - den bild som växte fram när länsstyrelsen idag presenterade sin kartläggning av invandringen till Gotland under åren 2000 till 2005.

Under åren 2000 - 2005 kom det 425 invandrare till Gotland.

I den kartläggning som länsstyrelsen och kommunen gjort har knappt 200 av dessa tillfrågats.

Och kartläggningen visar bland annat:

- att färre än var tionde är flykting,

- att 90 procent är i åldern 20 - 44 år

- att mer än var femte har en universitetsexamen

- att de inte är mer bidragsberoende en svensken i gemen utan i hög grad är självförsörjande.

En tredjedel av av de nyanlända har fast arbete och  mer än en tredjedel studerar. 15 procent är arbetslösa.

Kartläggningen visar också tydligt att det inte finns några politiska, sociala, religiösa, utbildnings- eller ekonomiska faktorer som förenar invandrarna.

Istället visar undersökningen att de kommer från världens alla hörn. De representerar 31 olika språkområden. Och skälen dill invandringen är minst lika många.

En sak förenar dock - de allra flesta känner sig väl mottgna på Gotland.