Regeringen beslutar om tomter i Sanda

Det blir nu regeringen som får fatta beslut om detaljplanen vid Lekarve i Sanda.

Vid Lekarve planeras för 22 strandnära tomter. Av dem ligger sex inom strandskyddet område. 

Och det är det främst grannarna klagar över. Att tillgången till strandängarna och det öppna landskapet försvinner.

Grannarna befarar också att bygglovet blir vägledande för andra byggplaner längs den gotländska kusten.

Grannarna hävdar dessutom att byggnadsnämnden medvetet valt att inte inhämta deras synpunkter innan byggnadslovet gavs.

Det blir nu regeringen som får avgöra om det ska få byggas strandnära vid Lekarve i Sanda.