Tingstäde träsk börjar få vattenbrist

Vattennivån i Tingstäde träsk sjunker just nu med ett par centimeter i veckan. Den torra sommaren och den regnfattiga hösten gör att träsket, som försörjer stora delar av Visby med dricksvatten, bara har 18 centimeter kvar till lägstanivån.

För att få ta ut ännu mer vatten krävs en dom från vattendomstolen, säger driftchefen på tekniska förvaltningen Göran Blomgren.

Ända tills för några år sen användes Tingstäde träsk bara som en förstärkning av dricksvattenförsörjningen under sommarmånaderna med hög vattenförbrukning.

Men i dag används vattnet från Tingstäde året runt och till betydligt fler abonnenter i Själsö, Axelsro och vidare söderut mot Tofta och Klintehamn. Idag skulle Visbyområdet, enligt Göran Blomgren, inte klara sin vattenförsörjning utan vatten från Tingstäde.

Trots den låga vattennivån i Tingstäde träsk visar en färsk mätning att grundvattennivån på Gotland i stort sett varit normal under september, även om nivåerna varierar på ön.

Vattenminskningen har, enligt kommunen, inte heller lett till någon försämring av vattenkvalitén. Däremot kan abonnenterna ha svårt att få riktigt kallt vatten ur kranen, hur mycket man än låter det spola.