Öppning för längre restider till fastlandet

Rikstrafikens styrelse kan gå med på längre överfartstider mellan Visby och fastlandet när nya anbud på vem som ska köra färjetrafiken ska läggas nästa år.
Beslutet får kritik av gotländska politiker, men de ser ingen möjlighet att ändra på upphandlingsunderlaget.

Restiden mellan Oskarshamn och Visby tillåts öka med en timme. Redan tidigare har det beslutats att färdtiden till Nynäshamn får öka med en halvtimme.

Även i framtiden kommer dock snabb överfart att premieras vid upphandlingen uppger Rikstrafikens generaldirektör Staffan Widlert.

En annan nyhet är att Rikstrafiken framöver kommer att tillåta tioåriga anbud i framtiden, utöver dagens sex.

Förra gången Rikstrafiken gjorde en upphandling kom ingen operatör in med anbud. Men nu hoppas Staffan Widlert att intresset ska öka, även om han inte tror att det blir någon rusning.

På onsdagen beslutades också att turtätheten och priserna för 2007 blir ungefär desamma som i dag.

Jon Pelling
jon.pelling@sr.se