Stort underskott för kollektivtrafiken

Tekniska förvaltningen i Gotlands kommun räknar med att året slutar på minus en miljon kronor. Det beror mest på stora minus för kollektivtrafiken, fastighetsavdelningen och gatu- och markkontoret.

Det som hjälper upp resultatet så att det inte blir ännu större är att vatten- och avloppsnätet, VA-nätet byggs ut kraftigt.

Det oroar tekniska nämndens ordförande, socialdemokraten Tommy Gardell, eftersom underskottet egentligen är mycket större än en miljon.

De fastighetsägare som ansluter sig till VA-nätet bidrar till att inte tekniska förvaltningen hamnar på ett minusresultat på flera miljoner när året är slut.