98 procent på Sudret kan simma

Nästan 90 procent av alla elever som går ut femte klass på Gotland kan simma. Kommunens mål är att alla elever ska kunna simma 200 meter när de gått ut femte klass. Men det målet når inte alla.

Sämst är simkunnigheten bland barn på Gråbo och Terra Nova i Visby. Där kan bara 74 procent simma.

På Sudret därememot kan nästan alla barn simma, det vill säga 98 procent.

Alla skolor på Gotland ingår inte i undersökningen, varför statisitken inte är helt tillförlitlig.