Vägräcke behövs i Västerhejde

Det behövs ett vägräcke mellan Toftavägen och cykelbanan - från Vibble till Västerhejde skola. Det föreslår en Visbybo i ett medborgarförslag till kommunen.

Anledningen är att sträckan är en hårt trafikerad 70-väg utan gatubelysning och med många barn som ensamma tar sig till och från skolan i mörker.

En grässträng är inte ett försvarbart skydd vid en hårt trafikerad skolväg, anser förslagsställaren.