Riksutställningar på plats

Nästa vecka börjar Riksutställningar att arbeta från Gotland.

Myndigheten har fått tillfälliga lokaler i Visby hamn i väntan på nybygget på A7-området.

I december nästa år ska myndigheten flytta all sin verksamhet till Gotland.