Bondestugan - ett lyckat projekt

Bondestugan, projektet där bonden och turistnäringen samarbetar, har väckt stor uppmärksamhet på fastlandet.

Det finns för närvarande 15 bondestugor spridda över Gotland och fem nya stugor håller på att byggas.

För fyra år sedan startade projektet bondestugan. Det är ett unikt samverkansprojekt mellan lantbruk och turistnäring.

Bonden bygger stugan, oftast med virke från egen skog. Ställer sedan stugan på egen mark. Turistföretaget, som bonden samarbetar med, garanterar uthyrning av stugan i fem år och betalar bonden 50 000 för varje år.

Lantbrukaren Björn Dahlström i Lärbro säger att bondestugan är den säkraste investering han gjort. Och det är en bra uppgörelse för lantbrukaren som får extrainkomster till sitt lantbruksföretag.