110 elever saknade godkända betyg

110 av de elever - eller tolv procent - som gick ut högstadiet på Gotland i våras saknade godkända betyg. Det är fler än förra året. Då var det tio procent av eleverna som inte fick godkänt i något av kärnämnena, svenska, matte, eller engelska.

Det var i år något fler flickor (57 stycken) som inte klarade betygen än pojkar (53).

Flest elever som inte klarade godkänt i kärnämnena har Lännaskolan i Slite. Där 19 procent av eleverna inte fick godkända betyg. Även i Fårösundsskolan var andelen icke godkänta elever hög, 18 procent.

Bäst resultat hade friskolan Athéne i Visby där sex procent av eleverna inte fick godkkänt. Och Solbergaskolan i Visby där sju procent inte fick godkänt.

De gotländska elevernas resultat ligger under riksgenomsnittet och skolorna når inte upp till det mål som barn- och utbildningsnämnden satt.

Ser man till elevernas resultat i årskurs åtta ser det ännu sämre ut. Våren 2006 hade 24 procent av eleverna inte nått godkänt betyg i de tre kärnämnena, matte, svenska och engelska.