Höjd havsnivå stoppar strandnära hus

Oron för att havsytan stiger gör att miljö- och hälsoskyddskontoret nu kräver att kommunen ta framr riktlinjer för hur nära stranden hus kan byggas. Idag får man bygga 100 meter från stranden, men frågan är om det är så lämpligt.

– Det som idag är en strandnära tomt, kan om 100 år ligga halvvägs under vatten, säger Jan Grimlund (mp), ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

När till exempel en ny hamn eller nya hus planeras så måste större hänsyn tas till markens höjd över havsytan, och enligt nämnden kan det bli tal om att en del hus som redan idag planeras helt enkelt inte kan byggas.