Fiskfabrik är bra för miljön, trots utsläpp

Fiskfabriken i Ronehamn får mer tid för att utreda hur vattnet med fiskrens kan renas. Det har miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutat. Fabriken drivs just nu utan tillstånd eftersom naturvårdsverket ännu inte gett företaget dispens för att släppa ut fiskrensvattnet i havet.

Swe-Dan Seafood Gotland tar emot och fryser in skarpsill som skeppas till Baltikum. Fiskrensvatten det handlar om blir kvar sedan fisken paketerats.

Jan Grimlund (mp) som är ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden tycker att fiskfabriken i Ronehamn är bra för miljön i Östersjön trots utsläppen. det beror på att de ser till att det blir mindre skarpsill i havet.

Det är bra dels för torsken eftersom skarpsill som äter torskägg och torskyngel. Dels för att de genom att ta upp skarpsillen bidrar till att få bort näringsämnen ur havet. Näringsämnena är ett stort problem för miljön i Östersjön.