Svenska spel bröt mot lagen

Svenska spel bröt mot lagen när de skrev avtal med Boss Media om ett system för poker på internet.

Det framgår av ett yttrande från Nämnden för offentlig upphandling där det slås fast att när Svenska spel skriver avtal så är det fråga om offentlig upphandling.

Företaget B2B Poker tog upp ärendet i länsrätten eftersom de kände sig förbigånget vid affären.