Bonde hotas med böter om djur far illa

En lantbrukare på södra Gotland hotas av böter om inte djuren på gården får tillräckligt med mat och vatten, det har miljö- och hälsoskyddsnämnden bestämt. Lantbrukaren ska också se till att sjuka och skadade djur får vård.

Tidigare i år hittades fem döda djur, både kalvar och kor på gården. Djuren hittades i skogen och de antas ha självdött. Miljö- och hälsoskyddskontoret har även tidigare hittat döda djur hos den här lantbrukaren.