Mindre oljeutsläpp utanför Hoburgen

På fredags eftermiddagen fick Kustbevakningen ett larm från ett handelsfartyg som upptäckt ett oljeutsläpp i havet utanför Gotland, söder om Hoburgen.

När Kustbevakningens eget flygplan kommit dit hade oljan redan lösts upp och dunstat eller sjunkit till botten. Därför kunde de inte ta prov på oljan för att på så sätt binda något fartyg till oljeutsläppet.