Föreslår gratis buss åt alla

Gratis kollektivtrafik över hela Gotland året runt - och fler öppna möten mellan politiker och medborgare.

Det föreslås i ett par medborgarförslag till kommunen.

Gratisbussarna föreslås finansieras genom skattepengar och kan innebära att många kan få resa runt och se hela Gotland, oavsett inkomst. Och om bilarna lämnas hemma skapar det en bättre miljö.

De öppna mötena mellan politikerna och medborgarna tror förslagsställaren för med sig att politikerna på ett bättre och rakare sätt får redan på vad som är bra och dåligt med de beslut som fattas och även att kontakten mellan politiker och allmänhet förbättras.