Fler nämndemän i rätten

Antal nämndemän som sitter i länsrätten på Gotland skall utökas - från nuvarande 20 till 22.

Mandatperioden för de nuvarande 20 nämndemännen går ut den 31 december i år och lagmannen Peter Freudenthal påpekar för kommunfullmäktige, som skall nominera nämndenmännen, att till nämndeman bör undast utses den som med hänsyn till omdömesförmånga, självständighet, laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för uppdraget,